Μία σχέση όπου βασίζεται σε διαφορετικούς ρυθμούς και διαφορετικές πεποιθήσεις το 4 ότι έχει το λέει κατευθείαν αλλά θέλει σταθερότητα και μονιμότητα ενώ το 5 είναι αυτό που ξέρει να ελίσσεται αλλά θέλει κίνηση και περιπέτεια. Μπορεί εσύ δύο να έχετε πολύ μεγάλη έλξη ο ένας προς τον άλλον η κινητικότητα όμως και ο μαγνητισμός του 5 μπορεί να δημιουργήσει τριγμούς στη σχέση σας και να οδηγηθεί σε ασυμφωνία.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com